Trilingual Website    ---     Sau ua 3 yam lus    ---     Site trilingue 

Hmong Contemporary Issues
Hmoob cov Xwm Txheej rau Tiam no
Les Problématiques contemporaines des Hmong

Dab neeg thiab lwm zaj ntawv

Lus Hmoob

Niam Nkauj Zuag Paj & Txiv Nraug Ntsuag       XAV TWM NTXIV, NIAS NTAWM NO
Ua licas tseem hnov kiag ib ntwg cua tshuab nploog ya zom zaws. Lub plawv pas dej tawg kiag, qhib ob sab. Tub Ntsuag ntsia na has pom tawm plaws ib tug txwj laus, ya los ntawm nws. Txiv Nraug Ntsuag cev tuag tag.
- Kuv yog Zaj Laug, tus kav lub pas dej no. Txiv Nraug Ntsuag, koj yog ib tug neeg siab zoo heev. Kuv yuav muab kuv tus ntxhais, Niam Nkauj Zuag Paj, rau koj nawb, me tub. Hnub i, koj pab tau kuv tus tub, ces kuv yuav pauj koj txiaj ntsim.  [..]

Kev Zoo Nkauj Zaum 3                                            XAV TWM NTXIV, NIAS NTAWM NO
Thaum ntawd, ua licas cia li pom ib tug yawm txiv Hmoob los ntawm nws, ces cia li los nrog Tuam zaum. ... Nws thiaj qhia Tuam li no:
- Me tub, yus ua neeg no, tsuas muaj peb zaug zoo nkauj zoo nraug xwb. 
Thawj zaug yus zoo nkauj zoo nraug mas, yog thaum yus niam yus txiv yug tau yus los, es yus tseem me me thiab ntxim ntxim hlub kawg; tus twg los xav puag yus, tus twg los xav hnia yus, zov yus.  Zaum ob uas yus zoo nkauj zoo nraug mas, yog thaum yus tiav kiag hluas nkauj hluas nraug, muaj li 15 los sis 16 xyoo ntawd, yus plhu tshiab khiv, tus twg los xav yuav yus, xav hlub yus. [...

Tus Qav Xav Loj li tus Twm.                                  XAV TWM NTXIV, NIAS NTAWM NO
(Tseem yuav tso)
Maiv Thawj Tug Hlub                                             XAV TWM NTXIV, NIAS NTAWM NO
(Tseem yuav tso)